Photo Imagine

Drömmens skepp

Posted in Foto, Gotland, Photography by photoimagine on januari 29, 2011

_

Gotland 3 juli 2009

_

_

…syns stäva mot himlens rand.

Vi ser dess brusande sidor
lysa som kaprifol,
och babords reling bär timjan,
som rodnar likt morgonsol.

Vindarna vaknar och vänder,
vaknar och vänder sig om,
vågorna skimrar, skimrar
av sång, av sång…

Staffan Percy

Musik: Staffan Percy

Text: Bo Setterlind

_

Posted in Fåglar, Foto, Natur, Photography by photoimagine on januari 29, 2011

_

_

Lugnt och stilla, halvt liggande i snön lät den sig fotograferas.

Med glimten i ögat och ett leende på läpparna.

Nötskrikan (Garrulus glandarius)

Garrulus betyder pratmakare eller skrävlare,

men det märktes ingenting av det. Inte ett ljud.

Den gjorde bara sitt jobb – precis som fotografen,

innan den drog sig tillbaka och försvann in mellan de höga granarnas täta grenar.

_

Blåmes

Posted in Fåglar, Foto, Photography, Sverige by photoimagine on januari 27, 2011

_

I vinden

En fågel är inte självklar

Därför syns den

…inte som vingar,

men som frihet.

(Bo Setterlind)

_

 

Den blå mesen

Flyga kan den, men också dyka

Blå är den förvisso, men också gul

som Kamprad

och flaggan där uppe

I vinden

(Imagine) _Israel

Posted in Israel by photoimagine on januari 27, 2011

I skymning

Posted in Fåglar, Natur, Photography by photoimagine on januari 26, 2011

_

Nu så föll den vita snö, föll på björk och lindar.
Frusen är den klara sjö, väntar vårens vindar.
Liten sparv, fattig sparv
ätit upp sitt sommararv.
Frusen är den klara sjö,
väntar vårens vindar.

(Topelius)

_

tju, tju , tju, tju, tju, tju, tjuuu

Så är dess läte – räknar till sju.

_

_

Mossig?

Posted in Foto, Natur, Photography by photoimagine on januari 24, 2011

Pling pling

Det som göms i snö kommer upp i tö, liten fågel hittar gammalt brö,

allting lever upp vill aldrig dö, det som göms i snö kommer upp i tö.

Snart är mörka vinter tiden slut, å i sommaren vi dansar ut,

inga tunga vinterkläder mer, överallt bara ben man ser.

Snart så lyser gräset åter grönt, å i solen blire varmt och skönt…

Snart så blir din himmel åter blå, du som gått där ensam kall och grå,

å när du hör fågelns sång igen, finner du nog en liten vän…

Fling fling


_

Robban

1939

Posted in Foto, Photography by photoimagine on januari 21, 2011

Och där satt

Posted in Fåglar, Foto, Photography by photoimagine on januari 21, 2011

i solens sken

en ensam fågel på sin gren


_

Morgonstjärnan

Posted in Bibeln, Foto, Photography by photoimagine on januari 20, 2011

_

Så mycket fastare står nu också för oss

det profetiska ordet; och I gören väl,

om I akten därpå såsom på ett ljus,

som lyser i en dyster vildmark, till dess

att dagen gryr och morgonstjärnan

går upp i edra hjärtan

(2 Petr. 1:19)

~~~~~~


Monday

_

Nötväckan

Posted in Fåglar, Foto, Natur, Photography by photoimagine on januari 19, 2011

_

_

_

Havsörnen

Posted in Fåglar, Foto, Havsörn, Korpen, Photography by photoimagine on januari 19, 2011

sitter och spejar i toppen på en gran.

Korpen kommer flygande och gillar inte att han sitter där.

Kör helt enkelt iväg örnen och sätter sig själv på toppen av samma gran.

”Det är värt å leva fattigt ett tag
om man får vara kung för en dag…” (Uggla)

Korpen – en kung i granen.

_

_

_

_

Hackspetten

Posted in Fåglar, Foto, Photography by photoimagine on januari 18, 2011

Visst kan man smyga sig på en Hackspett utan att bli upptäckt.

När man ser bilderna i datorn – inte förrän då ser man att

Hackspetten har koll.

Översta bilden.

_

_

_

 

Månen in på knuten

Posted in Foto, Photography, Planeter, Universum by photoimagine on januari 12, 2011

Lite längre ut finner vi en grön Blob – den kallas så när det handlar om avlägsna platser på lite mer gigantiska astronomiska avstånd, i alla fall med våra mått mätt och vår uppfattning om tid och rum.

Den här Bloben 650 miljoner ljusår bort, föder fram stjärnor likt mödrarna gör på vår planet.

Alla är vi komna ur moderlivet – som tindrande stjärnor föddes vi till denna jord.

År 2003 beräknade en grupp astronomer antalet stjärnor i universum som talrikare än sandkornen på havets alla stränder – men då hade man inte räknat med Sahara…

Och månen känns plötsligt väldigt nära.

_

_

_

Himlarna förtälja Guds ära

och fästet förkunnar

hans händers verk…

(En psalm av David)

~~~~~~

Astronomen säger att den nyupptäckta Bloben föder fram nya planeter. (Artikelförfattaren på AB skriver stjärnor). Skillnaden mellan planeter och stjärnor är denna:

Namnet planet kommer från grekiskans πλανήτης, planētēs, och betyder vandrare eftersom forskare observerade att planeterna förflyttade sig över stjärnhimlen till skillnad från stjärnorna som alltid behåller sina inbördes positioner i förhållande till varandra. Ett annat namn för planeter är därför vandringsstjärnor. (Wikipedia)

En riktig mes

Posted in Fåglar, Foto, Natur, Photography by photoimagine on januari 11, 2011

med tofs = Tofsmes

Stannfågel i motsats till flyttfågel

Sitter säkert

Kan säga, perrerritt!

Kan du?

 

_

_

Uti skogen

Posted in Foto, Natur, Photography, Rådjur by photoimagine on januari 10, 2011

finns det rådjur

i baracken finns det smådjur

 

_

_

_

Solförmörkelsen

Posted in Foto, Photography, Solförmörkelse by photoimagine on januari 6, 2011

Ett molntäcke skymde både månen och solen vid tillfället i tisdags, men om ni tittar noga kan ni se en liten flik av solen innan den steg upp mot himlen.

Solförmörkelsen inträffar då månen passerar mellan jorden och solen då dessa ligger i en rät linje. Solen är cirka 400 gånger större än månen, men ligger 400 gånger längre bort vilket gör att de två himlakropparna är nästan identiskt lika stora sett från jorden.

Solsystemet är struktur och exakthet. På NASA:s hemsida kan den som vill se alla datum långt tillbaka i tiden och in i framtiden för dessa sol- och månförmörkelser. Dessa är mer intressanta och fascinerande än bara som en händelse på himlavalvet som man kan uppmärksamma eller fotografera.

Det kanske finns anledning att återkomma till det i samband med nästa solförmörkelse som är den 1 juni 2011.

NASA

NASA

_

_

”…och vare de till tecken och till att utmärka särskilda tider, dagar och år…”

_

Ett globalt fenomen

Posted in Fåglar, Foto, Photography, Tankar by photoimagine on januari 5, 2011

Det rapporteras om döda fiskar och döda fåglar utan någon förklarlig anledning. ”Fåglar är känsliga för störningar”, säger ornitologen angående plötslig fågeldöd i Falköping.

Förmodligen är djuren känsligare än vi människor, vilket kan bero på att vi har blivit något avtrubbade och/eller bättre anpassat oss till den pågående och tilltagande obalansen i miljö och klimat på planeten vi bor på.

Orsaken till varför fiskar och fåglar dör kanske vi får förklaringar till så småningom, men frågan kommer ändå att kvarstå om vi kommer att kunna göra något åt problemet som förorsakar fågel och fiskdöden.

Vi har en tendens att oftast söka förklaringar till både de små och stora problemen utanför oss själva. Det må så vara, men kanske att vi till sist finner oss nödgade att finna svaren på världens problem inom oss själva.

”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara oss lika; och må de råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himmelen…” (1 Mosebok)

Att råda över – att ta hand om och se till att de också får ha sin rättmätiga plats i tillvaron – om det så är under havets yta eller under himmelens fäste. Om vi blickar ut och ser hur världen ser ut idag bör vi nog vara ödmjuka och inse att vi kan förvalta den på ett bättre sätt. Vi har sedan länge glömt att det var vi som gavs ansvaret att råda över allt levande på denna jord.

Oavsett vad forskare och experter kommer fram till så kan inte problemet isoleras enbart till klimat eller miljö. Problemet är av andlig art – hos människan själv – vilket påverkar både djur och natur.

Också det ett globalt fenomen 2011.

Eller vad säger du, Svartmesen

DN SvD

Omvärldsanalys

(Texten ovanför Svartmesen är hämtad från Hosea bok i Gamla Testamentet)

F Reinfeldt

Posted in Fredrik Reinfeldt, Islam by photoimagine on januari 4, 2011

har sagt att han inte tror på Gud och då gissar jag att han menar den gud som vi förknippar med kristenheten och som de flesta av oss vuxit upp med i Europa, Sverige och västvärlden. Troende eller otroende – det är vi själva fria att bestämma om.

Om nu Reinfeldt trots allt söker en annan gud så ser framtiden ljus ut. Enda nackdelen för dig Fredrik är väl att du inte själv får välja, men det tror jag att du redan är medveten om.

Mona Sahlin har ju sagt att Allah ska med och även för henne är beskedet på det här videoklippet helt i linje med den tolerans och välkomnande som präglar nästan hela det politiska och mediala etablissemangets naiva inställning till islam.

Allt fler kristna förföljs och dödas världen över och enligt fredens och fridens religion ska de utrotas.

Det är sagt att vi ska älska våra fiender och be för dem som förfölja oss och då har jag inte citerat från Koranen.

Amen

Domherren

Posted in Fåglar, Foto, Photography, Vinter by photoimagine on januari 3, 2011

Lite oväntat blev Domherren

första fågelmotivet idag

första fotorundan

på det nya året.

_

_

_

_

Senapskornet

Posted in Bibeln, Tankar by photoimagine on januari 3, 2011

Himmelriket är likt ett senapskorn, som en man tager och lägger ned i sin åker. Det är minst av alla frön, men när det har växt upp, är det störst bland krukväxter; ja, det bliver ett träd, så att himmelens fåglar komma och bygga sina nästen på dess grenar”.

Det är inte ovanligt att föredragshållare, lärare eller föreläsare använder sig av liknelser eller berättelser från vardagslivet för att förklara eller belysa ett budskap för att åhörarna lättare ska förstå.

Lärljungarna frågar Jesus varför han talar till folket i liknelser och lite överraskande blir hans svar att han gör det för att de inte ska förstå. De som inte ville tro på det han undervisade skulle heller inte förstå vad han menade med sina liknelser.

”Med hörande öron skolen I höra och dock alls inte förstå, och med seende ögon skolen I se och dock alls intet förnimma.

Ty detta folks hjärta har blivit förstockat, och med öronen höra de illa, och sina ögon hava de tillslutit, så att de icke se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå med sina hjärtan…”

De som var nyfikna – som tog till sig och ville tro – förstod också innebörden av det Jesus ville ha sagt. ”Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter…”

~~~~~~

Himmelriket

Ett senapskorn

Hmm…

God fortsättning på det nya året!

_